Giới thiệu

Thưa bạn bè đồng nghiệp và đối tác,

AEPD tin rằng, mọi thay đổi trong thế giới mà chúng ta đang sống, được tạo ra bởi sự thay đổi từ chính chúng ta – bạn và tôi.

Khi người khuyết tật (NKT) đóng góp giá trị của mình vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thì sự tham gia bình đẳng của NKT và các cơ hội công bằng cho NKT thực sự có ý nghĩa.

Hơn 10 năm qua, với AEPD, bạn và tôi phấn đấu không mệt mỏi cho cuộc sống tốt đẹp hơn của NKT. AEPD trở thành mái nhà ấm áp nơi vun đắp các nỗ lực của cá nhân, cộng đồng NKT, các đối tác, bạn bè, người thân của họ. Các hoạt động của AEPD giúp bạn và tôi tự tin hơn vào năng lực của chính mình, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng địa phương, cũng như gia đình, người thân và bạn bè của chúng ta, góp phần thay đổi môi trường sống và làm việc của mọi người.

Trong chặng đường 10 năm trước mắt, AEPD nhìn thấy các cơ hội cùng những thách thức lớn đối với NKT khi Việt Nam đã vươn lên nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình. Hàng chục hiệp định thương mại tự do với nhiều nước và khu vực trên thế giới bao gồm các thoả thuận với Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng với quốc tế, trong khi các nhà tài trợ lùi dần để nhường chỗ cho các quan hệ thương mại và đầu tư. Đặc biệt, Công ước Quốc tế về Quyền của NKT và Chiến lược Incheon mà Việt Nam đã phê chuẩn và cam kết tham gia sẽ là khuôn khổ định hướng cho các nỗ lực của chúng ta. Bạn và tôi sẽ cần được chuẩn bị tốt hơn để có thể sống vui và đóng góp cho xã hội trong bối cảnh mới như vậy.

Cơ sở dữ liệu M&E này sẽ giúp AEPD và công chúng theo dõi được các bước phát triển và các kết quả mà AEPD đã và đang tạo ra cho cộng đồng.abc